Original wooden puzzle lamp Moonwalk

Оригинален дървен пъзел лампа Moonwalk

Дървена лампа пъзел във формата на "лунна разходка" би била лампа, направена от дървени парчета, които пасват заедно като пъзел, за да образуват представяне на човек, който върви по луната. Този тип дизайн на лампа вероятно ще включва различни дървени части, за да създаде формата на краката и тялото на човека, както и елементи от повърхността на луната, като кратери и скали. Лампата ще служи както като функционален източник на светлина, така и като декоративен предмет, който показва емблематичните изображения на човек, който върви по Луната.

Back to blog

Leave a comment